Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „Inwet” SA oferuje swoim klientom rozwiązywanie problemów związanych z transportem, magazynowaniem i obróbką materiałów sypkich.

W stosowanych przez firmę rozwiązaniach wykorzystywane są technologie aeracyjne i wibracyjne.

Nasze układy aeracyjne i wibracyjne oferujemy w systemie „pod klucz” – od projektu przez realizację, aż po rozruch i serwis – dzięki czemu nasi klienci otrzymują kompletną usługę o wysokiej jakości.

Uwzględniając potrzeby Klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania i zapewnienia im towarów wysokiej jakości tak, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem.

Deklarujemy koncentrowanie się na następujących działaniach:

 • Doskonaleniu jakości naszych wyrobów i usług według oczekiwań naszych klientów.
 • Oferowaniu wyrobów i usług spełniających najwyższe standardy.
 • Ciągłym unowocześnianiu wyposażenia technicznego.
 • Terminowym świadczeniu usług.
 • Umacnianiu naszej pozycji na rynku.
 • Umacnianiu relacji z klientem poprzez szybkie i niezawodne reagowanie w przypadkach kryzysowych.
 • Podnoszeniu kwalifikacji pracowników.
 • Trosce o środowisko naturalne w oferowanych produktach i rozwiązaniach, w tym stosowanie się do wymagań ustawy o odpadach.
 • Wspieranie inicjatyw środowisk lokalnych.

Zobowiązujemy się do:

 • Realizacji przyjętych w Polityce Jakości celów.
 • Przestrzegania wymagań przepisów prawnych.
 • Doskonalenia i przeglądu Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz do przestrzegania wymagań normy.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Pawlikowski