Dozowniki wibracyjne zasilające naważarkę wielogłowicową.