Podajnik wibracyjny odsiewający ze zbiornikiem zasypowym