Podajniki wibracyjne ze zbiornikiem do podawania zużytych baterii