SPIEKI POROWATE

Areatory

Materiały spiekane, przepuszczalne, o dużej porowatości są niezastąpione w wielu procesach przemysłowych. Idealne dopasowanie materiałów spiekanych do wymagań procesowych, stawianych przez Klientów, pozwala na osiągnięcie większych wydajności i racjonalizację kosztów. Porowate spieki przepuszczalne sprawdziły się w różnorodnych dziedzinach inżynierii procesowej.

Materiały te muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące odporności na temperaturę, wytrzymałości mechanicznej, możliwości płukania wstecznym strumieniem lub też odporności chemicznej. Ponadto, produkty ze stali nierdzewnej i z polietylenu spełniają wymagania dotyczące kontaktu z artykułami spożywczymi.

Zastosowanie

FLUIDYZACJA
Składowanie, mieszanie i rozładunek suchych, sproszkowanych materiałów sypkich, jak np.: szeregu proszków z tworzyw sztucznych, cementu, miału kamiennego, itd. bardzo często przysparza trudności. Materiały te tworzą w rejonie wylotu silosu mostki, leje, kominy, nawisy itp., dlatego można je odbierać bez kłopotów wyłącznie dzięki pomocniczym urządzeniom wyładowczym. Sprawdzonym rozwiązaniem wspomnianych problemów są pneumatyczne zespoły spulchniające wykonane z porowatych spieków przepuszczalnych. Charakteryzują się one dużą niezawodnością, skutecznością i zajmują niewiele miejsca.

HOMOGENIZACJA
Dla celów homogenizacji nie wystarcza już tylko niewielka prędkość przepływu czynnika jak w przypadku aeracji. Dna silosów homogenizacyjnych skonstruowane są najczęściej w całości z wysoce przepuszczalnych i porowatych płyt. Przy uruchamianiu urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby zapewnić wystarczająco dużą prędkość powietrza tak, aby utworzyła się równomierna warstwa fluidalna i zagwarantować odpowiednie zmieszanie się poszczególnych składników materiałów sypkich znajdujących się w silosie.

FILTROWANIE CIECZY I GAZÓW
W większości procesów produkcyjnych istnieje potrzeba filtrowania ciał stałych i płynów. Wzrastające wymagania w dziedzinie BHP, jakości produktów i ochrony środowiska, spełniane są przez filtry wykonane z porowatych spieków przepuszczalnych. Filtry z materiałów spiekanych są klasycznymi filtrami wgłębnymi, zapewniającymi przede wszystkim wewnętrzną filtrację mechaniczną. Nasze materiały dzięki efektowi adsorpcji gwarantują zatrzymywanie znacznej ilości stałych zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku tradycyjnych filtrów mogłyby się one przedostać dalej ze względu na geometryczne rozmieszczenie porów.

ZAGĘSZCZANIE MATERIAŁÓW SYPKICH
Jeżeli istnieje konieczność zmniejszenia objętości materiału sproszkowanego, można zastosować walce zagęszczające lub rury ssące z porowatych spieków przepuszczalnych, powodujące zagęszczenie sproszkowanego materiału aż do 20% jego objętości pierwotnej.

NAGAZOWANIE I ODGAZOWANIE CIECZY
Równomierny rozkład wielkości porów gwarantuje optymalne nagazowanie i odgazowanie cieczy, na przykład natlenianie wody np.: w oczyszczalniach ścieków lub w stawach hodowlanych czy odgazowywanie np.: akumulatorów samochodowych.

PRZENOŚNIKI ZE ZŁOŻEM FLUIDALNYM
Obok fluidyzacji i homogenizacji, porowate spieki przepuszczalne nadają się również do konstrukcji przenośników ze złożem fluidalnym i do produkcji porowatych den w zbiornikach przeznaczonych na przykład do fluidyzacyjnego nakładania powłok proszkowych. Transport fluidalny stanowi najefektywniejszą energetycznie metodę transportu materiałów sypkich. Wystarczy od 0.01 do 0.04 kW aby przemieścić tonę materiału o 10 m.

Wyroby i materiały

Dzięki spiekaniu proszków o różnych kształtach, wielkości i proporcji cząsteczek można uzyskać materiały o różnym stopniu porowatości. Stal nierdzewna porowata produkowana jest z proszków o ziarnach kanciastych. Polietylen i brąz porowaty jest produkowany z proszków o ziarnach kulistych.

Spieki porowate inwet

Filtry rurowe

Aeratory punktowe

Stożki aeracyjne

Zalety spieków

  • Wielkość porów do wyboru
  • Równomierne natężenie przepływu powietrza na całej powierzchni
  • Konstrukcja elementów aeracyjnych bez szwów
  • Brak konieczności stosowania konstrukcji wsporczych
  • Duża wytrzymałość mechaniczna
  • Dopuszczone do stosowania w produkcji żywności (stal nierdzewna i polietylen)
  • Wysoka odporność na temperaturę
  • Duża odporność chemiczna
  • Długi okres eksploatacji
  • Prosta instalacja