Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” SA

    Od 1989 roku „INWET” oferuje swoim klientom rozwiązywanie problemów związanych z transportem, magazynowaniem i obróbką materiałów sypkich. W stosowanych przez firmę rozwiązaniach wykorzystuje się technologie aeracyjne i wibracyjne.

    W przypadku składowania materiałów w dużych zbiornikach stalowych lub zbiornikach betonowych firma oferuje metodę dynamicznej aeracji za pomocą układów pulsatorów pneumatycznych (armatek powietrznych) własnej produkcji. Zastosowanie pulsatorów eliminuje powstawanie nawisów, zatykanie się wylotów, oklejanie ścian zbiorników. W efekcie powiększa się tym samym pojemność użyteczna zbiorników oraz zapewniona jest ciągłość procesu technologicznego. Pulsatory pneumatyczne stosowane są też w wielu innych miejscach przede wszystkim na wieżach wymienników pieców cementowych, na lejach zasypowych elektrofiltrów, do przedmuchiwania korków lub oklejeń powstających w rurach przesypowych oraz innego rodzaju urządzeniach.

  W przypadku rozwiązywania problemów związanych ze składowaniem materiałów sypkich w zbiornikach mniejszych i transportem tych materiałów oferujemy wyposażanie w wibratory lub zespoły wibratorów. Dysponujemy dużym wyborem wibratorów przemysłowych kilku firm europejskich: Findeva, Oli, NetterVibration, Venanzetti, Tuxel. Oferujemy wibratory o napędzie elektrycznym, pneumatycznym i hydraulicznym; przyczepne i pogrążalne; o kołowej lub liniowej charakterystyce drgań.
Najpopularniejsze zastosowania wibratorów to: transport wibracyjny, przesiewanie, zagęszczanie, spulchnianie, mieszanie, dozowanie, opróżnianie zbiorników itd.

  Nasz dział konstrukcji oferuje wykonanie podajników i przesiewaczy wibracyjnych o napędach elektrycznym, elektromagnetycznym lub pneumatycznym, dokładnie według oczekiwań klienta.

  Dla potrzeb fluidyzacji, homogenizacji i poprawnego, płynnego spływu materiałów w silosach oferujemy systemy aeracyjne wykonane z przepuszczalnych spieków porowatych. Materiały te stosuje się także do odpowietrzania zbiorników (lub big bagów), jako filtry itd. Nasze układy aeracyjne i wibracyjne wykonujemy w systemie „pod klucz” – od projektu przez realizację aż po rozruch i serwis. Oferowane instalacje wyposażamy w automatyczne układy sterowania. Nasze sterowniki umożliwiają zarządzanie systemami aeracyjnymi składającymi się nawet z kilkudziesięciu punktów.

      Do wszystkich oferowanych przez nas urządzeń dostarczamy części zamienne,a w razie potrzeby służymy serwisem.