Bezpieczne i efektywne usuwanie nawisów oraz zatorów węglowych w przyszybowych i buforowych zbiornikach urobku w kopalniach węgla kamiennego

W magazynie Powder&Bulk (05/2017) pojawił się artykuł, opisujący zastosowanie pulsatorów naszej firmy do bezpiecznego usuwania zatorów i nawisów węglowych w zbiornikach urobku w kopalniach węgla kamiennego. Serdecznie zachęcamy do przeczytania artykułu!

LINK: Bezpieczne i efektywne usuwanie nawisów oraz zatorów węglowych w przyszybowych i buforowych zbiornikach urobku w kopalniach węgla kamiennego