Podajnik wibracyjny ze zbiornikiem do podawania zużytych baterii