Stanowisko do symulowania drgań i badania wpływu wibracji na wibrowane elementy.