Wprowadzone przez

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI Z DNIA 07.07.2020

  Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” S.A. w Chorzowie informuje, że na podstawie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych z dniem 31 marca 2021r. nastąpi dematerializacja akcji, co oznacza, że przestaną funkcjonować w obrocie akcje w formie dokumentowej (papierowej). Zostaną zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez domy maklerskie czy instytucje inwestycyjno-finansowe.   Wobec czego Spółka […]