Wprowadzone przez

Walne Zgromadzenie PWI „INWET” S.A.

Szanowni Akcjonariusze,             Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, ul. Zgrzebnioka 5, zawiadamia, że dnia  22 września 2021 r., o godz.1600, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie PWI „INWET” S.A. z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  Sprawozdanie Zarządu […]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI Z DNIA 07.07.2020

  Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” S.A. w Chorzowie informuje, że na podstawie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych z dniem 31 marca 2021r. nastąpi dematerializacja akcji, co oznacza, że przestaną funkcjonować w obrocie akcje w formie dokumentowej (papierowej). Zostaną zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez domy maklerskie czy instytucje inwestycyjno-finansowe.   Wobec czego Spółka […]